تبلیغات
الف،ب،پ،...،"م.آسمان"،دارم پرواز میکنم... - من...

من...

شنبه 14 آبان 1390 19:33

نویسنده : مریم اخزریمی خواستم آسمان باشم

آبی

اما ستارگان خواهری بلد نبودند

ماه هم مادر خوبی نبود

خورشید بیچاره پدرم بود

که همیشه از خجالت دستهای خالی اش

پشت کوهها پنهان میشد

گوشهایش را میبست

تا از قصه های ماه شب چهارده چیزی نشنود!

آسمان من بودم

با تمام کبودی ام

و چشمهایی که توی ماه جا مانده بود.
دیدگاه ها : من...
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 07:11