تبلیغات
الف،ب،پ،...،"م.آسمان"،دارم پرواز میکنم... - گلوله

گلوله

پنجشنبه 17 بهمن 1392 10:02

نویسنده : مریم اخزری

 

شلیک اول

به تو پرت شدم

و سلولهایم از گلوله عبور کردند


شلیک دوم

خون پخش شده

به شکل زنی شد

ایستاده

روی گردن آویزت


شلیک بعدی

تکه هایم را جمع میکنم

درون جیبم میگذارم

تا هویتم مجهول بماند

*

با شلیک اول

به تو پرت شده ام

و گلوله از سلولهایمان میگذرد...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 17 بهمن 1392 10:04